Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy informacje, które nam przekazujesz, podczas korzystania z serwisu sonda.online.

Definicje

Serwis – grupa stron/podstron internetowych w domenie sonda.online, stanowiąca przedmiot niniejszej Polityki prywatności.
Administrator – osoba zarządzająca działaniem Serwisem.
Administrator danych osobowych
– podmiot (osoba) odpowiedzialna za  dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu. Więcej o pojęciu administratora danych osobowych – pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_danych_osobowych 
Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu za pomocą urzadzenia końcowego.
Urządzenie końcowe – urządzenie pozwalające na odczytanie zawartości Serwisu, np. komputer, laptop, tablet, smartfon, telefon.
Serwer – komputer lub zespół komputerów podłączonych do internetu, posiadający odpowiednie oprogramowanie serwerowe, umożliwiające działanie Serwisu, i który przechowuje na swych dyskach wszystkie dane Serwisu, włacznie z danymi osobowymi Użytkowników. Więcej o serwerze – pl.wikipedia.org/wiki/Serwer.
Zarządca Serwera – podmiot lub osoba/zespół osób zarządzająca Serwerem, zapewniająca jego sprawne i bezpieczne działanie w wymiarze technicznym. Zarządcą Serwera Serwisu jest firma 1&1 Internet Ltd (1&1 IONOS), będąca częścią United Internet AG.
WordPress – system zarządzania treścią (CMS) w oparciu o który działa Serwis. Więcej o systemie WordPress – pl.wikipedia.org/wiki/WordPress. Strona internetowa platformy WordPress – pl.wordpress.org
Wtyczki – programy o charakterze pomocniczym rozszerzające funkcjonalność WordPressa.
Gravatar – usługa umożliwiająca zamieszczenie Avataru, czyli graficznego przedstawienia Użytkownika wraz z komentarzem. Strona internetowa Gravatar – gravatar.com
Serwisy Partnerskie – serwisy / firmy / instytucje współdziałające z Serwisem poprzez wtyczki, lub krótkie kody informatyczne zaimplementowane do Serwisu.
Pliki cookies – (w skrócie cookie, tłumaczone również jako ciasteczka) – małe pliki tekstowe, który Serwis wysyła do przeglądarki na Urządzeniu końcowym Użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach do Serwisu. Zapamiętane w pamięci przeglądarki pliki cookies są wysyłane także do innych serwisów (oraz do współdziałających z tymi serwisami podmiotów trzecich), które odwiedza Użytkownik. Więcej o plikach cookies – pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Serwisu jest VOTE Partners, spółka osobowa (Artur Paprotny, Elżbieta Rabiega) z siedzibą w Londynie pod adresem: I.C.G. House, Station Approach, Greenford, Middlesex, UB6 0AL, United Kingdom. Osobą wyznaczoną do wszelkich działań administracyjnych jest Artur Paprotny.

Kontakt: admin@votepartners.net lub przez formularz kontaktowy

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań (zachowując odpowiednie procedury), aby dane osobowe Użytkowników oraz ich prywatność były należycie chronione i wykorzystywane tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych Użytkowników do celów innych niż sprawne funkcjonowanie Serwisu. Administrator dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpiecznezarówno dla Urzytkowników jak i ich Urządzeń końcowych.

W jaki sposób przekazujesz nam swoje dane

Użytkownik może przekazywać swoje dane na 2 sposoby:
1) W sposób zamierzony, wpisując określone dane w przeznaczone do tego celu pola, zazwyczaj przy pomocy klawiatury Urządzenia końcowego. Przekazywanie tych danych jest wynikiem świadomej woli Użytkownika i służy określonemu celowi, np. rejestracji do Serwisu, wysłania komentarza, etc.
2) W sposób mimowolny, w trakcie standardowego odtwarzania treści Serwisu oraz podczas działań celowych. Przekazywanie danych w sposób mimowolny dokonuje się poprzez pliki cookies i podobnie działające technologie, które umożliwiają zautomatyzowaną interakcję Serwisu i Urządzenia końcowego Użytkownika bez jego świadomych działań. Przekazywanie tych danych może zostać w części przypadków zablokowane przez Użytkownika w Ustawieniach plików cookies Serwisu oraz/lub w przeglądarce internetowej.

Kiedy i jakie dane nam przekazujesz

1. Podczas działań zamierzonych:

 • Podczas rejestracji do Serwisu: adres email, imię lub pseudonim, wizerunek/zdjęcie profilowe (opcjonalnie), adres IP, hasło, data i godzina zaistniałej czynności, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • Podczas logowania do Serwisu: nazwa użytkownika lub adres email, hasło, adres IP, data i godzina zaistaniałej czynności, dane pobierane przez Gravatar, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • Podczas wysyłania komentarza: adres email, imię lub pseudonim, treść komentarza, adres IP, data i godzina zaistniałej czynności, dane pobierane przez Gravatar oraz Serwisy Partnerskie;
 • Kiedy wysyłasz wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub propozycję sondy poprzez formularz Dodaj sondę: adres email, imię lub pseudonim, treść wiadomości, adres IP, data i godzina zaistniałej czynności, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • Kiedy wysyłasz do Administratora Serwisu email innym sposobem niż formularz kontaktowy: data i godzina wysłania emaila, adres email, dane, które zawarłeś w tytule i treści emaila.

2. Mimowolnie

 • W chwili wejścia i wyjścia z Serwisu: adres IP, data i godzina zaistniałej sytuacji, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • W czasie odtwarzania treści opublikowanych w Serwisie: adresy odwiedzanych podstron, czas spędzony na kazdej z podstron, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • W chwili logowania i wylogowywania z Serwisu: adres IP, data i godzina zaistniałej sytuacji, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • Podczas korzystania z wyszukiwarki wewnętrznej: frazy wpisywane w pole wyszukiwania;
 • Podczas oceniania treści komentarzy: numer IP, dane pobierane przez Serwisy Partnerskie;
 • Podczas wszystkich działań zamierzonych.

Polityka prywatności Zarządcy Serwera

Zarządca Serwera, firma 1&1 IONOS, zapewnia, że: “nie nie wiedzy na temat konkretnych danych Użytkowników, nie widzi ich, nie dzieli się nimi, ani ich nie gromadzi“.

Więcej informacji – Polityka prywatności 1&1 IONOS.

Polityka prywatności WordPress

WordPress zapewnia, że nie pobiera żadnych danych osobistych od niezarejestrowanych Użytkowników Serwisu. WordPress pobiera tylko dane, które zostały przekazane w sposób zamierzony przez Użytkowników zarejestrowanych. Dane te są widoczne w Profilu Użytkownika.

Więcej informacji – Polityka prywatności WordPress.

Jak wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane  w następujących celach:

 • stanowią część upublicznionej treści Serwisu, np. imiona lub pseudonimy w komentarzach;
 • w celach technicznych związanych z administracją Serwisu;
 • w celach statystycznych (zarejestrowani / zalogowani użytkownicy);
  w celach bezpieczeństwa;
 • do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

Komu możemy przekazać dane osobowe i kto ma do nich dostęp?

Nie udostępniamy i nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników żadnym podmiotom/osobom trzecim, poza danymi zawartymi w plikach cookies.

Wyjątek stanowią:

 • Instytucje kontrolne, upoważnione prawem do zarządania od Administratora wybranych danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach, np. gdy złamane zostanie prawo;
 • Podmioty współtworzące oprogramowanie systemu WordPress wraz z rozszerzeniami (Wtyczkami), które mogą pobierać automatycznie i gromadzić (w sposób nie personalizowany)  niektóre dane osobowe Użytkowników Serwisu wraz z plikami cookie. Więcej informacji – Polityka prywatności WordPress.org

Gdzie przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przechowywane są na Serwerze Zarządcy serwera, tj. na jednym z komputerów (serwer dedykowany) w centrum danych 1&1 IONOS na terytorium Niemiec.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich. Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny. Dane o szczególnym znaczeniu – w tym hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Jak długo przechowywane sa dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy bezterminowo do czasu usunięcia Konta Użytkownika lub czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez czas potrzebny dla obrony w przypadku ewentualnego dochodzenia przez Użytkownika roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, których okres przedawnienia wynosi 10 lat. A więc nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż 10 lat od czas zakończenia świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich częściowego poprawiania. Użytkownik może samodzielnie zmienic swój email, pseudonim oraz wizerunek/zdjęcie profilowe – po zalogowaniu się i wejściu w “Edycję profilu”. Jeżeli Użytkownik chce zmienić inne podane przez niego dane osobowe powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Prywatność głosowań

Głosowanie w sondach jest anonimowe, tzn. nie są upubliczniane jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację osób głosujących. Administrator Serwisu ma wgląd w następujące dane osób głosujących:

 • numer IP,
 • miejscowość IP,
 • jak zagłosowano,
 • data i godzina oddanego głosu.

Administrator wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do kontrolowania uczciwości głosowań.  Na ich podstawie Administrator może usunąć z poszczególnych sond głosy lub grupy głosów, które budzą wątpliwości i które mogą wypaczyć uczciwość głosowania.

Administrator zapewnia, że żadne dane osób głosujących nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim.

Wtyczki WordPress

Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby wtyczki zintegrowane Serwisem były bezpieczne. Wtyczki zaimplementowane do Serwisu pochodzą wyłącznie ze źródeł godnych zaufania, są zweryfikowane przez pod kątem bezpieczenstwa i na bierząco aktualizowane. W Serwisie zaimplementowane są także wtyczki poprawiające bezpieczeństwo i skanujące Serwis przed złośliwym oprogramowaniem i wirusami.

Mimo wyżej wymienionych działań Administrator Serwisu nie może zagwarantować, że wszystkie wtyczki są i będą w każdym momencie w 100% bezpieczne.

Ze względów bezpieczeństwa Serwisu, Administrator nie może ujawnić jakie wtyczki zostały do Serwisu zaimplementowane.

Jakie dane pobierają Wtyczki

Wtyczki systemu WordPress mogą pobierać dane osobiste Użytkowników. Dane te mogą być pobierane na użytek Serwisu, ale także na użytek administratorow / właścicieli samych wtyczek.

Dane Użytkowników, jakie mogą zostać pobierane przez Wtyczki:

 • nazwę domeny i hosta dostępu do Internetu,
 • adres strony internetowej, z której przeszedłes do Serwisu,
 • datę i godzinę dostępu do Serwisu,
 • adres IP komputera,
 • informacje o systemie operacyjnym, nazwa przeglądarki i język,
 • data i godzina uzyskania dostępu do Serwisu oraz innych odwiedzanych stron,
 • adres email,
 • daty i godziny opublikowanych komentarzy.

Serwisy Partnerskie (Google)

W Serwisie zaimplementowane zostały serwisy Google: Google reCaptcha, Google Analytics, Google DoubleClick;

ReCaptcha służy do poprawy bezpieczeństwa

Google reCAPTCHA

Najpierw algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy na używanym komputerze znajduje się plik cookie Google. Następnie dodatkowy plik cookie reCAPTCHA zostaje dodany do przeglądarki Użytkownika, a pełna migawka okna przeglądarki użytkownika w tym momencie zostanie przechwycona, piksel po piksela.

Niektóre z zebranych w tym czasie informacji o przeglądarce i użytkownikach obejmują:

 • wszystkie pliki cookie umieszczone przez Google w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • ile kliknięć myszy wykonałeś na tym ekranie (lub dotyka na urządzeniu dotykowym),
 • informacje CSS dla tej strony,
 • data,
 • język ustawiony w przeglądarce,
 • wszelkie wtyczki zainstalowane w przeglądarce,
 • wszystkie obiekty JavaScript

Google Analytics

Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami Użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Google Analytics pobiera adresy IP, by ustalać położenie geograficzne Użytkowników. Google zapisuje także frazy, które Użytkownik wpisuje do wyszukiwarki (ciąg znaków w polu wyszukiwania), w następstwie których odwiedza Serwis. Część danych Gogle Analitycs przekazuje Administratorowi Serwisu, całość zapisuje i przetwarza we własnych celach.

Przykładowe dane, jakie pobiera Google Analytics – https://support.google.com/analytics/answer/6318039?hl=pl

Google DoubleClick

O tym, jakie dane pobiera Google Double Click możesz przeczytać w linkach poniżej:

Jak Google używa plików cookie do wyświetlania reklam – https://policies.google.com/technologies/ads
Polityka prywatności Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Pliki Cookie

W obrębie Serwisu używana jest technologia cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

Rodzaje plików cookie

Pliki cookie działające w obrębie Serwisu podzielone zostały na 4 grupy:

 • Niezbędne
 • Funkcjonalne
 • Analityczne
 • Reklamowe

Lista plików cookie, które działają w Serwisie:

 • Google Adsense – __gads, DSID, IDE, SAPISID, HSID, test_cookie (Reklamowe)
 • Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, _ga, _gat, _gid (Analityczne)
 • google_experiment_mod (Niezbędne), wygasa z końcem sesji;
 • google_experiment_mod3 (Reklamowe), wygasa z końcem sesji;
 • google_experiment_mod4 (Reklamowe), wygasa z końcem sesji;
 • google_pub_config (Niezbędne), wygasa z końcem sesji;
 • NID (Niezbędne), trwałe;
 • PHPSESSID (Reklamowe), wygasa z końcem sesji;
 • slimstat_tracking_code (Niezbędne), trwałe;
 • Wordfence: wfwaf-authcookie-*, wf_loginalerted_*, wfCBLBypass (Niezbędne);
 • wordpress_logged_in_  (Niezbędne), wygasa z końcem sesji;
 • wordpress_sec_ (Niezbędne), wygasa z końcem sesji;
 • _gat_gtag_UA_ (Niezbędne), trwałe;

Jak wyłączyć pliki cookie?

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki lub zablokować wybrane grupy cookie w ustawieniach Serwisu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi niektórych plików cookies może utrudnić korzystanie z Serwisu, a w skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwić jego użytkowanie. Ciasteczek z grupy Niezbędne nie można wyłączyć.

Aktualizacje treści

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019

11.04.2019 – Zmieniono treść akapitu “Prywatność głosowań”
01.04.2019 – Dodany akapit “Prywatność głosowań”
23.03.2019 – Polityka Prywatności została aktualizowana