Historia Pieniądze Wojsko

Niemieckie reparacje dla Polski

Fot. Ludwig Knobloch / Wikimedia Commons

Czy Polska powinna żądać od Niemiec reparacji wojennych za 2 wojnę światową?

Dodaj komentarz

Kliknij, aby skomentować